Vägbeskrivning

E4 Norr

Om du kommer norrifrån på E4 så tar du av vid motorvägsavfarten i Skönsberg.
Ta sedan vänster och svänger sedan höger vid OK-macken. Kör rakt fram tills du kommer till Ortviksvägen. Ta då vänster och följ vägen tills du kommer till Ortvikens pappersbruk.

E4 Söder

Om du kommer söderifrån på E4 så kör du igenom Sundsvalls centrum. Efter att du kört över bron över Selångersån så tar du höger vid nästa korsning. Följ sedan vägen tills du kommer till Ortvikens pappersbruk.

E14

Om du kommer från E14 kör mot Sundsvall. E14 övergår till Bergsgatan. När Bergsgatan slutar tar du vänster. Följ E4 norrgående en bit. Efter att du kört över bron över Selångersån så tar du höger vid nästa korsning. Följ sedan vägen tills du kommer till Ortvikens pappersbruk.

Karta